Ohtlikud LED-valgustorud

OHTLIKUD LED-VALGUSTORUD !

Luminofoor torusi asendavad LED-valgustorudel on oluline puudus, mis ohustab lambi vahetaja turvalisust.
LED-valgustoru vahetades on võimalik saada elektrilöök, kui üks toru otstest on kinni lambipesas.
Ohtlikke LED-valgustorusi on kasutusel ka Eestis mitmeid tuhandeid.

Enamus LED-valgustorud on kõik tingimustele mitte vastavad, sest neil LED-torudel tekib elektrilöögi võimalus lampi vahetades. Kõik LED-valgustorud on oma ehituselt sellised, et neid võib paigaldada standardsete luminofoortorude asemele tavalistesse luminofoorvalgustitesse.

LED-valgustorudele antakse 230 V toide valgusti lum.toru pesade kaudu toru otstele. Selliselt on suur oht saada elektrilöök, kuna valgusallikat vahetades üks ots pesas võib kergesti puudutada toru teist pistiku otsa, mis on pinge all ! ! !

LED-valgustoru paigaldamisel valgustisse eeldab valgusti ehituslikku muutmist. Valgustist tuleb eemaldada starter ning samuti lahti ühendada ballast, et energiakadu vähendada. Pärast neid muudatusi ei ole antud valgusti kasutatav algupärase eesmärgiga.

LED-valgustorude paigaldamine luminofoor valgustitesse ei vasta tootja poolt määratud valgusti kasutustingimustele. Iga valgusti ümber ehitamine eeldab alati uusi tingimustele vastavuse uuringuid, et toote turvalisus oleks tagatud. Vastutus muudetud valgusti osas langeb muutjale !!!!

Alter Electric OÜ soovitab teadvustada LED-valgustorude kasutajatele ja paigaldajatele valgusti muutmisel tekkivaid vastutusküsimusi ning soovitab LED-valgustorude kasutajatel saada infot selle sobilikkusest luminofoor valgustisse. Lisaks tuleb selgeks teha võimalikud valgusti hoolduse ja kasutamise erinõuded. Ülal nimetatud turavalisuse probleemid võivad esile tulla alles väga pika aja pärast, kui LED-valgustorusi on vaja välja vahetada.

Loe täpsemalt siit

Alter Electric OÜ